λάμψης αποκάλυψη Το Χάρισμα της Laetizia Μαρτυρίες Συμβουλευομένων
Message

Conditions générales

Επικοινωνία [email protected].

Οι εν λόγω όροι και προϋποθέσεις καθορίζουν λεπτομερείς κανόνες για την παροχή υπηρεσιών της ιστοσελίδας www.laetizia-gr.com. Οι όροι αυτοί δεν πρέπει να αντιβαίνουν στους διάφορους, ισχύοντες ή μελλοντικούς, κανονισμούς και οδηγίες του ευρωπαϊκού δικαίου για τους καταναλωτές.

Οι εν λόγω όροι και προϋποθέσεις καθορίζουν τη σχέση ανάμεσα στον πελάτη, ο οποίος καλείται εφεξής "ο Συμβουλευόμενος", και την εταιρεία Promonde Ltd η οποία εμπορεύεται τις προσφορές που σχετίζονται με την ιστοσελίδα www.laetizia-gr.com, καλούμενη εφεξής "η Ιστοσελίδα".

Προοίμιο: όροι χρήσης της ιστοσελίδας από τον χρήστη

Ο Συμβουλευόμενος, που συνδέεται στην ιστοσελίδα και τοποθετεί παραγγελία για δωρεάν ή επί πληρωμή υπηρεσίες, πρέπει να είναι φυσικό πρόσωπο και να θεωρείται νομικώς ενήλικος στην χώρα διαμονής του.

Η απλή σύνδεση στην ιστοσελίδα συνιστά αποδοχή από τον Συμβουλευόμενο του συνόλου των όρων και προϋποθέσεων χρήσης και πώλησης.

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Συνεπώς, είναι σκόπιμο ο Συμβουλευόμενος να ανατρέχει τακτικά στην πιο πρόσφατη έκδοση των όρων και προϋποθέσεων πώλησης στον δικτυακό τόπο www.laetizia-gr.com.

1. Ηθική και επαγγελματική δέσμευση του μάντη

Η ιστοσελίδα www.laetizia-gr.com και τα σχετιζόμενα με αυτήν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προτείνουν προϊόντα, κείμενα, μελέτες, στον τομέα της διόρασης και του εσωτερισμού.

Η διόραση δεν αποτελεί αντικείμενο συγκεκριμένων επαγγελματικών ρυθμίσεων. Δεν υπάρχει επίσημο δίπλωμα που να πιστοποιεί την εκπαίδευση ή τις ικανότητες του μέντιουμ.

Ωστόσο, το πρόσωπο που φέρει το όνομα Laetizia και τελεί τα καθήκοντα του μάντη δεσμεύεται να σέβεται ένα ηθικό και επαγγελματικό σύμφωνο, οι βασικοί κανόνες του οποίου υπόκεινται στους παρόντες "Όρους και Προϋποθέσεις".

2. Προσωπικά δεδομένα

Τα προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες που διαβιβάζονται στην ιστοσελίδα από τον συμβουλευόμενο, προκειμένου να παρασχεθούν οι ζητούμενες υπηρεσίες, είναι απολύτως εμπιστευτικά και δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να κοινοποιηθούν σε τρίτους.

Η Ιστοσελίδα μπορεί να διατηρεί τις προσωπικές πληροφορίες που παρέχονται από τον Συμβουλευόμενο κατά την συμπλήρωση εκ μέρους του, είτε στην Ιστοσελίδα είτε σε επισυναπτόμενη σε αυτήν άλλη σελίδα, μιας φόρμας παραγγελίας για ένα δωρεάν ή επί πληρωμή προϊόν.

Η Ιστοσελίδα δεν μπορεί να κοινοποιεί τις εν λόγω πληροφορίες σε εμπορικούς εταίρους, εκτός εάν ο Χρήστης το έχει αποδεχθεί τσεκάροντας το προβλεπόμενο για τον σκοπό αυτόν πλαίσιο.

Για να διαγραφεί από τις προσφορές των εταίρων, ο Χρήστης θα χρησιμοποιεί τους συνδέσμους διαγραφής που περιλαμβάνονται στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των εταίρων της Ιστοσελίδας.

3. Υγεία, νομιμότητα

Τα κείμενα που παρέχονται από την ιστοσελίδα www.laetizia-gr.com και το σχετιζόμενο με αυτήν περιεχόμενο δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως συμβουλές που δίδονται από αναγνωρισμένα και νομικώς κατοχυρωμένα επαγγέλματα, όπως οι νομικές, ιατρικές ή ψυχολογικές γνωματεύσεις.

Εάν ο Συμβουλευόμενος πάσχει από κάποια ασθένεια ή αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα (συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών ή των νομικών), πρέπει να συμβουλευτεί το συντομότερο δυνατόν τους εξουσιοδοτημένους για την περίπτωσή του επαγγελματίες.

Η ιστοσελίδα απαγορεύει την ενασχόληση με οποιοδήποτε πρόβλημα ή την απάντηση σε οποιοδήποτε ερώτημα θα μπορούσε να επηρεάσει τη σωματική ή ψυχική υγεία του Συμβουλευόμενου.

Η ιστοσελίδα δεσμεύεται να μην διαβιβάσει ποτέ στον Συμβουλευόμενο συμβουλές που θα μπορούσαν να τον παρακινήσουν να παραβεί τον νόμο ή να βλάψει άλλους.

4. Προϊόντα που προτείνονται στην ιστοσελίδα και στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Ο δικτυακός τόπος www.laetizia-gr.com και τα σχετιζόμενα με αυτόν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εμπορεύονται επί πληρωμή προϊόντα στον τομέα της διόρασης, της μαντείας, της αστρολογίας, της ερμηνείας των ταρώ, των τυχερών αριθμών, της προσωπικής ανάπτυξης.

Τα προϊόντα αυτά έχουν τη μορφή ηλεκτρονικών βιβλίων, ακουστικών ή οπτικοακουστικών εγγραφών, κειμένων, εικόνων και διαφόρων αντικειμένων που σχετίζονται με τον αποκρυφισμό. Τα προϊόντα αυτά διατίθενται στη μπουτίκ του δικτυακού τόπου, ή προτείνονται από μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ως μέρος της προσφοράς καλωσορίσματος, η Ιστοσελίδα προσφέρει μια δωρεάν πρόβλεψη σε κάθε νέο συνδρομητή.

Η Ιστοσελίδα δεν αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξασφαλίσει ότι τα γεγονότα που αναφέρονται στην ιστοσελίδα ή στα σχετιζόμενα με αυτήν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα πραγματοποιηθούν.

5. Τεχνικοί όροι για την παράδοση αναγνωσμάτων και εικόνων χωρίς υποστήριξη hardware

Τα κείμενα και οι εικόνες χωρίς υποστήριξη hardware, που παραγγέλλονται δωρεάν ή επί πληρωμή, μεταφέρονται μέσω ηλεκτρονικών διαύλων όπως τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τα αρχεία με δυνατότητα λήψης.

Η Ιστοσελίδα δεν φέρει ευθύνη για τυχόν μπλοκαρίσματα που μπορεί να δυσχεράνουν την μεταφορά των εν λόγω κειμένων και εικόνων, όπως είναι τα φίλτρα προστασίας από την ανεπιθύμητη αλληλογραφία ή τους ιούς.

Ο Συμβουλευόμενος πρέπει να ελέγξει τις ρυθμίσεις του υπολογιστή του και να εισάγει την διεύθυνση αποστολέα « [email protected] » στη λίστα αποδεκτών επαφών.

6. Διαγραφή

Εάν ο Συμβουλευόμενος δεν επιθυμεί πλέον να λαμβάνει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την Ιστοσελίδα, μπορεί να το ζητήσει ακολουθώντας τους συνδέσμους διαγραφής που περιλαμβάνονται σε όλα τα μηνύματα που αποστέλλονται από την Ιστοσελίδα.
Η Ιστοσελίδα εφιστά την προσοχή του Συμβουλευόμενου στο γεγονός ότι η διαγραφή του απενεργοποιεί όλους τους συνδέσμους που περιλαμβάνονται στα μηνύματα τα οποία έλαβε από την Ιστοσελίδα κατά το παρελθόν. Ο Συμβουλευόμενος δεν θα έχει πλέον πρόσβαση στα προϊόντα που παρέχονται με αυτόν τον τρόπο, εάν δεν τα έχει καταχωρίσει στον υπολογιστή του.

7. Πληρωμή και επιστροφή χρημάτων

Η πληρωμή πραγματοποιείται με πιστωτική κάρτα, μέσω διαδικτυακής ηλεκτρονικής πληρωμής. Η διαδικτυακή πληρωμή πραγματοποιείται μέσω ασφαλών τραπεζικών καναλιών.

Εάν η πιστωτική κάρτα του Συμβουλευόμενου δεν γίνει δεκτή, η Ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα να την υποβάλει εκ νέου μέσα στο χρονικό περιθώριο και όσες φορές το επιτρέπουν οι ισχύοντες κανονισμοί.

Η Ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα να προσθέσει, να διαγράψει, να αναστείλει και να αντικαταστήσει, προσωρινά ή μόνιμα, τα συστήματα πληρωμής, με σκοπό τη βελτιστοποίηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και χωρίς πρότερη ειδοποίηση.

Η Ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει τις τιμές των προσφορών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η τιμή κάθε προϊόντος επί πληρωμή διευκρινίζεται σαφώς στον Συμβουλευόμενο μέσω των εμπορικών εγγράφων. Η τιμή αυτή αναγράφεται σαφώς στην ιστοσελίδα, όπου πραγματοποιεί τις αγορές του.

Τα κείμενα, οι εικόνες και τα άυλα προϊόντα που παραγγέλλονται δεν είναι διαθέσιμα μέχρι την καταβολή της πληρωμής από τον χρήστη και την επικύρωση αυτής από την Ιστοσελίδα.

Σε περίπτωση που ο Συμβουλευόμενος δεν μείνει ικανοποιημένος, και εντός 3 μηνών από την αγορά, η Ιστοσελίδα αναλαμβάνει την υποχρέωση να τον αποζημιώσει, άνευ όρων και το συντομότερο δυνατόν, για το ποσό που κατέβαλε, κατόπιν αίτησής του στην ακόλουθη διεύθυνση: [email protected]. Εάν η αίτηση αποζημίωσης υποβληθεί μετά το πέρας των 3 μηνών, δεν θα εξετασθεί.

8. Εγγυήσεις

Η Ιστοσελίδα δεν φέρει καμία ευθύνη για τη διάρκεια, τη διατήρηση της πρόσβασης. ή τη διαγραφή παραγγελθέντος περιεχομένου.

Η Ιστοσελίδα δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη καταχώρισης της παραγγελίας του Συμβουλευόμενου.

Η Ιστοσελίδα δεν φέρει καμία ευθύνη για προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά τη διάρκεια των ασφαλών συναλλαγών. Η εν λόγω ευθύνη βαρύνει τους διάφορους οργανισμούς που διασφαλίζουν τις παροχές αυτές.

9. Διαθεσιμότητα προϊόντων

Όσον αφορά στα άυλα προϊόντα, η Ιστοσελίδα αναλαμβάνει την υποχρέωση να εφαρμόζει κάθε εύλογη τεχνική λύση, ώστε να διασφαλίζεται η μόνιμη πρόσβαση στην ιστοσελίδα και στα σχετιζόμενα με αυτήν κείμενα και εικόνες, με την επιφύλαξη των αναγκαίων εργασιών συντήρησης, των διακοπών λειτουργίας που αφορούν συγκεκριμένα στο Διαδίκτυο και των ανεξάρτητων από αυτήν κακόβουλων πράξεων.

Επομένως, η Ιστοσελίδα αποποιείται κάθε ευθύνη σε περίπτωση αδυναμίας πρόσβασης στον δικτυακό της τόπο ή στις σχετιζόμενες με αυτόν σελίδες κειμένων ή εικόνων.

Η Ιστοσελίδα δεν μπορεί να εγγυηθεί την μη ύπαρξη ιών στον ιστότοπο παρά τη θέλησή της.

10. Περιπτώσεις ανωτέρας βίας

Η Ιστοσελίδα δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε παράβαση των συμβατικών της υποχρεώσεων σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή τυχαίων συμβάντων στις οποίες περιλαμβάνονται, αλλά δεν περιορίζονται σε αυτές, ο πόλεμος, οι καταστροφές, οι πυρκαγιές, η εσωτερική ή εξωτερική απεργία, οι εσωτερικές ή εξωτερικές βλάβες ή διακοπές, και γενικά κάθε γεγονός που μπορεί να παρεμποδίσει την ορθή εκτέλεση των παραγγελιών.

11. Πνευματική ιδιοκτησία

Η διάρκεια ισχύος των παρόντων όρων και προϋποθέσεων πώλησης είναι απεριόριστη, εκτός εάν αυτοί τροποποιηθούν ή διαγραφούν από την Ιστοσελίδα.

Τυχόν αναπαραγωγή ή χρήση σύμφωνα με τους νόμους προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας πρέπει να υπόκειται σε προηγούμενη έγκριση της Ιστοσελίδας.

Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου του Δικτυακού Τόπου και των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ενδέχεται να επιφέρει ποινικές διώξεις.

12. Διάρκεια

Η διάρκεια ισχύος των παρόντων όρων και προϋποθέσεων πώλησης είναι απεριόριστη, εκτός εάν αυτοί τροποποιηθούν ή διαγραφούν από την Ιστοσελίδα.

13. Εδαφικότητα

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις υπόκεινται στη νομοθεσία της χώρας όπου βρίσκεται η έδρα της εταιρείας που εκμεταλλεύεται την ιστοσελίδα www.laetizia-gr.com.


Promonde Ltd
PO BOX 86405, Al-Jazeera Al-Hamra
Ras Al Khaimah
UAE

Όροι και προϋποθέσεις

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Συχνές Ερωτήσεις