λάμψης αποκάλυψη Το Χάρισμα της Laetizia Μαρτυρίες Συμβουλευομένων
Message

Vie privée

Προοίμιο

Ο χρήστης εγγράφεται στην ιστοσελίδα www.laetizia-gr.com μετά την συμπλήρωση της εντολής παραγγελίας της δωρεάν προσφοράς με την οποία τον καλωσορίζουμε.
Εφεξής θα αναφέρεται στο παρόν ως ο "Χρήστης", και η ιστοσελίδα www.laetizia-gr.com ως η "Ιστοσελίδα".
Η Ιστοσελίδα δίδει ιδιαίτερη προσοχή στον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής και στην προστασία των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών.
Λαμβάνει όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα ώστε να διασφαλίσει την προστασία των πληροφοριών που παρέχονται από τους Χρήστες, ιδίως ώστε να αποφευχθεί η κοινοποίησή τους σε μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη.

Προσωπικά δεδομένα

Συλλογή

Η Ιστοσελίδα συλλέγει τις προσωπικές πληροφορίες που παρέχονται από τον Χρήστη κατά την συμπλήρωση εκ μέρους του, είτε στην Ιστοσελίδα είτε σε επισυναπτόμενη σε αυτήν άλλη σελίδα, μιας φόρμας παραγγελίας για ένα δωρεάν ή επί πληρωμή προϊόν.
Οι πληροφορίες αυτές δύναται να περιλαμβάνουν το όνομα και το επίθετό του, την ταχυδρομική και/ή ηλεκτρονική του διεύθυνση, τον αριθμό του σταθερού και/ή κινητού τηλεφώνου του, την ημερομηνία γέννησής του.

Κοινοποίηση σε τρίτους

Η Ιστοσελίδα δεν μπορεί να κοινοποιεί τις εν λόγω πληροφορίες σε εμπορικούς εταίρους, εκτός εάν ο Χρήστης το έχει αποδεχθεί τσεκάροντας το προβλεπόμενο για τον σκοπό αυτόν πλαίσιο.

Για να διαγραφεί από τις προσφορές των εταίρων, ο Χρήστης θα χρησιμοποιεί τους συνδέσμους διαγραφής που περιλαμβάνονται στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των εταίρων της Ιστοσελίδας.

Δικαιώματα πρόσβασης και διαδικασία τροποποίησης

Ο Χρήστης φέρει το δικαίωμα πρόσβασης, τροποποίησης ή εναντίωσης σε οποιαδήποτε επεξεργασία των δεδομένων που τον αφορούν. Για να κάνει χρήση των δικαιωμάτων αυτών, μπορεί να επικοινωνήσει με την Ιστοσελίδα στην ακόλουθη διεύθυνση: [email protected]

Μη προσωπικά δεδομένα

Ορισμένες μη προσωπικές πληροφορίες ενδέχεται να συλλέγονται περιστασιακώς από το εργαλείο Google Analytics, για στατιστικούς σκοπούς: για παράδειγμα η έκδοση του προγράμματος περιήγησης του Χρήστη (Netscape, Internet Explorer, κλπ), ο τύπος του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιεί (Windows 98, Mac Os, κλπ) και η διεύθυνση IP του χρησιμοποιούμενου υπολογιστή.

Τα δεδομένα αυτά δεν φυλάσσονται από την Ιστοσελίδα.

Η πλοήγηση στην Ιστοσελίδα δημιουργεί αυτομάτως cookies που προορίζονται για την αποθήκευση των στοιχείων ταυτότητας του Χρήστη κατά την περιήγησή του στην Ιστοσελίδα, ώστε να μην χρειάζεται να τα εισάγει χειροκίνητα σε κάθε σελίδα που επισκέπτεται.

Ο Χρήστης έχει ωστόσο τη δυνατότητα να εμποδίσει τη χρήση των cookies, αλλάζοντας τις επιλογές του λογισμικού περιήγησής του στο Διαδίκτυο.

Διαγραφή

Εάν ο Χρήστης δεν επιθυμεί πλέον να λαμβάνει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την Ιστοσελίδα, μπορεί να το ζητήσει ακολουθώντας τους συνδέσμους διαγραφής που περιλαμβάνονται σε όλα τα μηνύματα που αποστέλλονται από την Ιστοσελίδα ή επικοινωνώντας με την ακόλουθη διεύθυνση: [email protected]

Η Εταιρεία εφιστά την προσοχή του Χρήστη στο γεγονός ότι η διαγραφή του απενεργοποιεί όλους τους συνδέσμους που περιλαμβάνονται στα μηνύματα τα οποία έλαβε από την Ιστοσελίδα κατά το παρελθόν. Ο Χρήστης δεν θα έχει πλέον πρόσβαση στα προϊόντα που παρέχονται με αυτόν τον τρόπο, εάν δεν τα έχει καταχωρίσει στον υπολογιστή του.

Όροι και προϋποθέσεις

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Συχνές Ερωτήσεις